Arrangörer

Kunskapsfesten arrangeras av Eskilstuna kommun i nära samarbete med Mälardalens universitet.

"Jag är glad att vi tillsammans kan göra det här för Eskilstuna. Det stärker samarbetet mellan högskolan, näringslivet och kommunen och samtidigt växlar vi upp perspektivet med att vara det kunskapssamhälle vi behöver vara. Synen på fakta, kunskap, forskning och vetenskap är centralt för vår utveckling. Inget kunde vara mer rätt än denna festival."

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

 

"Kunskap är en avgörande faktor för att vi ska kunna skapa en hållbar utveckling i samhället. Nu är Eskilstuna en universitetsstad och vi på Mälardalens universitet vill vara med och sätta Eskilstuna på kartan som en stad där kunskap skapas och kommer till nytta för samhället. Det gör vi genom att utbilda, forska och samverka. Vi är otroligt glada för Kunskapsfesten och det fina samarbete mellan Eskilstuna kommun, näringsliv, civilsamhälle och akademi som finns här."

Lena Gumaelius, vikarierande rektor MDU

Om Mälardalens universitet

MDU har campus i Eskilstuna och Västerås. Närmare 20 000 studenter läser kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, utbildning, teknik, kammarmusik och opera.

På MDU bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående.

MDU:s nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor bidrar till att människor mår bättre och att jorden håller längre. MDU finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Mälardalens universitet