Programpunkter för pedagog med klass eller barngrupp

Experimentverkstad, gaming­arena, föreläsningar och workshops på universitetet, besök på Stadsmuseet, med mera. Under torsdagen 29 september och fredag 30 september finns program­punkter för barn och unga från förskoleåldern till gymnasiet.

Pedagog gör intresseanmälan för sin klass eller barngrupp, till de programpunkter som passar.

Här kan du läsa mer om program­punkterna som passar för pedagog med klass eller barngrupp, och hur du gör intresseanmälan.