Experimentverkstaden - nu har bokning för skolklasser öppnat

Den uppskattade experiment­verkstad i Munktellmuseet blir en given program­punkt även under Kunskaps­festen 2023. Nu kan Eskilstunas skolor boka sig för ett besök.

I Experimentverkstaden kan eleverna prova på olika stationer och upptäcka experimentlusten i sig. Här finns stationer att se, känna, höra, göra, skapa, lära och uppleva!

Experimentverkstaden svarar upp mot skolans uppdrag enligt läroplanen. Här erbjuds ett aktivt lärande i form av skapande och under­sökande aktiviteter. Elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras, och de får pröva att omsätta idéer i handling och lösa problem.

Experimentverkstaden riktar sig främst till barn i åldrarna 5-12 år.

Max 300 personer får vistas samtidigt i lokalen. För att så många som möjligt ska få besöka Experimentverkstaden är tiden begränsad till max cirka 2 timmar, och bokning behöver göras.