Programpunkter för klasser eller barngrupper

Experimentverkstad, workshops och föreläsningar på universitetet. Under torsdag 28 september och fredag 29 september finns program­punkter för barn och unga från förskoleåldern till gymnasiet.

Pedagog gör en eller flera bokningar för sin klass eller barngrupp, till de programpunkter som passar.